เกี่ยวกับเรา
บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นบริษัทหนึ่งภายใต้เอสซีจี ดำเนินกิจการหลักด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีจุดมุ่งหมายหลักที่การสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆในด้านปูนซีเมนต์ มอร์ตาร์ คอนกรีต และวัสดุทนไฟ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด
51 หมู่ 8 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
โทรศัพท์ : +66 (0) 3624 0888
โทรสาร : +66 (0) 3624 0850

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

    ติดต่อเรา