เอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมอบทุนศาสตราภิชาน

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ดร.ปริญญา สายน้ำทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด เป็นตัวแทนเอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมอบทุนศาสตราภิชาน หรือ ทุน Chair Professor (ปี 2555-2557) ให้แก่บุคลากรทรงคุณค่าด้านวิทยาศาสตร์ของไทย 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสิรฐ และ ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล เนื่องจากทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่มีผลงานอันโดดเด่นและมีประสบการณ์ระดับแนวหน้าในด้านวัสดุซีเมนต์และคอนกรีต อีกทั้งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมในการสร้างองค์ความรู้ผ่านงานที่ทำ

   ปัจจุบันศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสิรฐ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาขอนแก่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประธานเครือข่ายจีโอโพลิเมอร์ไทย และเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการต่างๆ และ
   ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรและนายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

   เอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้จัดตั้งทุนศาสตราภิชาน หรือ ทุน Chair Professor ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัด วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติและยกย่องผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานทางวิชาการที่ดีโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่สังคมและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 
บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด
51 หมู่ 8 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
โทรศัพท์ : +66 (0) 3624 0888
โทรสาร : +66 (0) 3624 0850

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

    ติดต่อเรา